مرور برچسب

سازمان همکاری اسلامی

علیه حق وتو

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد: در شرایطی که ملت فلسطین زیر شدیدترین انواع ظلم و تجاوز و نسل‌کشی قرار دارند ناکامی شورای امنیت…

وعده روز قدس

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اقدام نمادین آمریکا در ارسال کمک‌های انسانی نمایش مضحک و در عین حال تلخی است، آنها از یک سو با وتوی…