مرور برچسب

سبک زندگی

خوابی که تعبیر نشد

درحالی در تقسیم کار رسانه‌های ضدایرانی ، منوتو وظیفه تغییرسبک زندگی را برعهده داشت که مدیران این شبکه معتقدند آنها «بانی امیر خیر»…

زنان و مردانِ مجازی

طبق نظر کارشناسان، گوشی هوشمند و آشنایی با فضای مجازی، بیش از همه زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده و سبک زندگی آنها را تغییر داده…