مرور برچسب

سخنگوی وزارت امور خارجه

تعهد_اقدام_جلسه

به دلیل خروج آمریکا از برجام، ١+۵ وجود ندارد. اکنون تنها ایران و ١+۴ است. به یاد بیاورید، ترامپ اتاق را ترک و تلاش کرد آن را…