مرور برچسب

سرلشکر باقری

آتشِ نامیرای غزه

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به درخواست مردم مبنی بر انتقام گفت: حمله اسرائیل بدون پاسخ نخواهد ماند، زمان عملیات و نوع عملیات…

روزِ بزرگ

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مردم عزیزمان بایستی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری توانمندی را تشکیل دهند که این کار با حضور…