مرور برچسب

سرمازدگی

قهرمانان صورت یخی

«عکس‌ها که دست‌به‌دست در فضای مجازی می‌چرخید، ما مشغول امدادرسانی بودیم. بعد از چند روز که برای استراحت به خانه برگشتیم، تازه…