مرور برچسب

سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای

مصوباتِ یادگار

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی وصول مطالبات معوق ۸ میلیاردی و سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای ۲۳میلیاردی را محصول حمایت‌ها و تصمیمات…