مرور برچسب

سقف

زیر سایه جلبک

پوشش سقف تعدادی از خانه‌های جزیره لیسو در دانمارک از نوعی جلبک دریایی است و دیرینگی آن به قرن هفدهم میلادی می‌رسد. به دلیل رونق…