مرور برچسب

سیستان و بلوچستان

کاروان آب و آبادانی

روستا، خانه‌هایی خالی از فرش و لوازم زندگی است. با مردمانی که صورت‌شان را از گرمای باد پوشانده‌اند. کودکانی که اسبابی برای بازی…

مرهم دردی خشکیده

«یک بطری بزرگ آب معدنی که داخلش دو گل سرخ قرار گرفته» این یکی از تصاویر ابتداییِ «نذر آب» است، یک پویش که سومین سال کاری خود را…