مرور برچسب

سینمای ایران

یک سده سینما

نزدیک به یک سده از تولد سینما در ایران می‌گذرد. در سده‌ای که گذشت مردم ایران اندوه‌بارترین وقایع را تجربه کردند. از قحطی و جنگ و…