مرور برچسب

شاخص

صعود کم‌رمق بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز بازار سهام، با ۹ هزار و ۸۶۶ واحد افزایش معادل ۴۳ صدم درصد به دو میلیون و…

بورس سر بلند کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز بازار سهام، با ۱۸ هزار و ۳۸۱ واحد افزایش معادل ۸۱ صدم درصد به ۲ میلیون و…

ریزش در بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با ۵۴ هزار و ۱۹۸ واحد کاهش معادل ۲.۳۵ درصد به ۲ میلیون و ۲۵۷…

روز خوب بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز بازار سهام، با ۱۵ هزار و ۱۶۴ واحد افزایش معادل ۶۵ صدم درصد به ۲ میلیون و…