مرور برچسب

شمیرانات

26 ساعت نفسگیر

هر سال زمستان با شروع فصل بارش‌های کوهستان، حوادث در کمین کوهنوردان به انتظار می‌نشیند. کوهنوردانی که بدون همراه داشتن تجهیزات…