مرور برچسب

#شهرام_شهیدی

شروط یک نامزد!

شهرام شهیدی یکم. می‌گویند روزی ملانصرالدین از راهی می‌گذشت و به دهی رسید.  ورودی ده، نگهبانی ایستاده بود. ملا به او گفت برو به…