مرور برچسب

شهردار تهران

بَزَکِ پایتخت

شهردار تهران با بیان اینکه طرح تحولی در موضوع جمع‌آوری رفت و روب زباله شروع شده است، گفت: با اجرای کامل این طرح و کنار گذاشته شدن…