مرور برچسب

صداوسیما

قحط السریال!

«پاورچین»، «نقطه‌چین»، «خانه‌به‌دوش»، «متهم گریخت»، «مرد هزارچهره» و «پژمان» شماری از سریال‌هایی هستند که زمانی خیابان‌ها را خلوت…