مرور برچسب

صد چهره سده

عارف تفنگدار

فیزیکدان، عارف، مجاهد، سیاستمدار همه و همه عناوینی است که در وجود یک مرد گرد آمده است. مردی که وجودش وقف ایثار بود. وقتی دوره…