مرور برچسب

صد چهره سده

احمد شاملو، از زبان پسر

هر شعر گلوله‌ای‌ است که عاقبت شلیک می‌شود و سروده‌ها از پس تاریخ به چالش‌های تازه‌ اجتماعی پاسخی دیگرگونه می‌دهد و از کهنگی تن…