مرور برچسب

صفوی

آن روی میدان

عکس:رسول شجاعی/خبرگزاری ایمنا| هر کس پا به این میدان تاریخی می‌گذارد به زیبایی معماری گوشه گوشه آن لب به تحسین می‌گشاید و زیباییش…