مرور برچسب

صلح

تصاویری از جنس صلح

به مناسبت روز جهانی صلح مسابقه ای عکاسی برگزار شد و از عکاسان خواسته شد تا صحنه های آرامش بخش از سراسر جهان را عکاسی کنند.در این…

پای پیاده تا صلح

2962 کیلومتر. این مسافتی است که مجتبی یادگاری برای رساندن پیام صلح و دوستی به مردم ایران و جهان، جاده‌های کوهستانی، جنگلی، شهری و…