مرور برچسب

صلیب سرخ

زمین در حسرت آب

فدراسیون بین‌ا‌لمللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر اعلام کرده است که برای پیشگیری از بحران گسترده خشکسالی در افغانستان اقدامات…