مرور برچسب

طالبان

طالبان توجیه شدند؟

وزیر کشور با اشاره به وضع مرز ایران و افغانستان پس از درگیری‌های اخیر طالبان با مرزبانان کشور گفت: طالبان توجیه شده و مرز‌های ما…