مرور برچسب

طرح

چرا به این رنگ؟

فرشاد نجفی‌اسداللهی فرزند بنیان‌گذار موسسه «ایران اسکرین»، نخستین تولیدکننده پرچم در ایران در سال ۱۳۴۲ است. به اعتقاد او، هر پرچم…

حکومت شبانه ضد کرونایی

احتمال اعمال محدودیت‌های ساعتی کرونایی مطرح شد؛ طرحی که قرار است از بیستم آبان تا بیستم آذر ممنوعیت‌های ساعتی برای کسب‌و‌کارهای…