مرور برچسب

طناب دار

معجزه زیر چوبه دار

چند ثانیه تا مرگ مانده بود. سرباز دستش را برده بود تا اهرم را بکشد. اهرمی که زندگی و جان سعید را می‌گرفت، اما التماس‌ها و اشک‌های…

در سوگ نداری «محمد»

پدر و مادر به سوگ نشسته‌اند؛ به سوگ پسری که نخواست زنده بماند. تنها یک جان داشت آن را هم داد. گوشی هوشمند می‌خواست اما نداشت. یک…