مرور برچسب

طنز

آخرین کاندیدا

سعیده حسنی با توجه به وضع کرونایی که در آن گیر کرده‌ایم، یکی از راه‌های جایگزین انتخابات و جلوگیری از ازدحام مردم پای صندوق‌های…

شب شعر

مونا زارع یک هفته‌ای از آمدن کتابفروش باغ فردوس به کافه‌مان گذشته و من به تنهایی در این یک هفته توانستم سرانه مطالعه شعر فارسی…