مرور برچسب

طوفان الاقصي

قحطي در غزه

در پایان ششمین هفته تجاوزهای رژیم صهیونیستی به غزه، تشدید بحران انسانی مهم‌ترین مسئله امروز فلسطینیان در این باریکه است و قحطي هم…