مرور برچسب

ظریف

فرصت سخنان ظریف

دکتر ظریف در گفت‌وگویی که در راستای دستور دولت بوده، صادقانه و متواضعانه آنچه را که فکر می‌کرده است نیاز است آیندگان بدانند و ممکن…