مرور برچسب

عباس معروفی

وداع عباس معروفی

عباس معروفی «سمفونی مردگان» را در سال 1368 نوشت. این رمان به دغدغه‌های روشنفکری می‌پردازد در مواجهه با دنیای پیرامون که سرانجام به…