مرور برچسب

علیرضا محمودی

چرا نمی‌ترسیم؟

وقتی دائم در حال ترس‌ایم، دیگر چه نیازی به تولید ترس؟ ترس از آینده، ترس از گذشته، ترس از حال، ترس از دست دادن شغل‏ و ترس از دست…