مرور برچسب

علی ربیعی

غزل گوش شنوا دارد

سرای غزل برای حمایت از زنانی شکل گرفته است که خسته و مستأصل زخم‌خورده این شهرند. خانه‌ای قدیمی در دل کوچه‌ای بن‌بست مأمن زنانی شده…