مرور برچسب

عمان

آتش‌بسِ حیاتی

وزیر خارجه سلطان‌نشین عمان ضمن استقبال از تصویب قطعنامه در شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه، آن را گام اولیه اما حیاتی…

کشورها و ثروت‌ها

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی به دنبال همکاری با صندوق‌های ثروت با کشورهای همسایه است و در این زمینه مذاکراتی…