مرور برچسب

غزه

ابعاد مخوف نسل‌کُشی

رژیم اشغالگر طی حدود ۸ ماه جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه، به شکل سیستماتیک برای نابودی همه نشانه‌های زندگی در این منطقه و از بین بردن…