مرور برچسب

فاضلاب

اسیر در آب

اینجا پاییز بوی فاضلاب می‌دهد. باران که می‌بارد شهر به محاصره فاضلاب درمی‌آید. باران راه را بر ماشین‌ها و شهروندان می‌بندد.…