مرور برچسب

فرانسه

مقاومت ثمر می‌دهد

در روز ۲۳۲ طوفان‌الاقصی، مقاومت اسلامی عراق بار دیگر یک هدف حیاتی در ایلات (ام‌الرشراش) واقع در اراضی اشغالی را هدف قرار داد،…

نبوغِ ایرانی

تحلیلگر اسپوتنیک با اشاره به پاسخ تنبیهی ایران به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: گستردگی اقدام ایران، اسرائیل را…