مرور برچسب

فرعون

محشر صغرا

تادئوش کونویتسکی، نویسنده و کارگردان فیلم اهل لهستان بود؛ عضو فرهنگستان زبان لهستان. فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی هم داشت که از…