مرور برچسب

فروغ فرخزاد

جعلیات منتشر نکنیم!

ناگهان می‌بینی انواع چرندیاتی سطحی به اسم متفکران و ادبا در حال دست‌به‌دست شدن است. طبیعتا هر علاقه‌مندی نسبت به خواندن‌شان دلگیر…

دلتنگی در نیویورک

سهراب سپهری در نامه‌ای به احمدرضا احمدی نوشته است: «ایران مادرهای خوب دارد و غذاهای خوشمزه و روشنفکران بد و دشت‌های دلپذیر».