مرور برچسب

فروغ فرخزاد

20 کتاب، 20 پنجره

شهروند: در این گزارش، به معرفی 20 کتاب جدیدی پرداخته‌ایم که در حوزه‌های مختلف می‌تواند پاسخگوی نیاز علاقه‌مندان کتاب باشد...

جعلیات منتشر نکنیم!

ناگهان می‌بینی انواع چرندیاتی سطحی به اسم متفکران و ادبا در حال دست‌به‌دست شدن است. طبیعتا هر علاقه‌مندی نسبت به خواندن‌شان دلگیر…

دستکاری در زندگی مجید!

هوشنگ مرادی کرمانی در اعتراض به اضافه کردن جمله‌هایی در «قصه‌های مجید» در کتاب‌های درسی گفت: «در داستان دست می‌برند و می‌خواهند از…