مرور برچسب

فقر

طغیان فقر

شهروندآنلاین- خط فقر مطلق؛ خطی که از نداشته‌های حداقلی بخشی از جمعیت حکایت دارد. خطی که آمارها و مطالعات موسسه عالی پژوهش…