مرور برچسب

فقر

وعده‌ها تو خالی بود

برف که شدیدتر شد، علاوه‌ بر نان‌شان،  جان‌شان را هم برید. این حکایت دو برادر کولبر مریوانی به نام آزاد و فرهاد بود که آذرماه سال…