مرور برچسب

فناوری

تولد کرونایی گوگل

گوگل که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان است، امروز ۲۲ ساله می‌شود و لوگوی مناسبتی خود را با توجه به این تولد و دوران کرونا تغییر…