مرور برچسب

قاضی

من گربه نیستم

وقتی قاضی «روی فرگوسن» برنامه زوم را باز کرد تا سیصدونودوچهارمین جلسه دادگاه‎‌های ناحیه‌ای تگزاس را به صورت مجازی تشکیل دهد،…