مرور برچسب

قصور پزشکی

آدین پرکشید

آدین ایمانی، نوزاد دوماهه‌ای که با هوشیاری غسال آبدانانی زنده شده بود، در بیمارستان ابوذر اهواز فوت کرد. گواهی فوت این نوزاد در…