مرور برچسب

قیمت

مقاومت دلار شکست

قیمت دلار امروز در بازار غیررسمی ارز با کاهش حدود ۲ هزار تومانی به کانال ۵۱ هزار تومانی رسید و بدین ترتیب کمتر از دو هفته پس از…

پیاز چقدر ارزان شد؟

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به ازدیاد عرضه ناشی از گرم شدن هوا، قیمت هرکیلو پیاز نسبت به هفته قبل ۲ هزارتومان کاهش یافته…