مرور برچسب

مادر کارتن خواب

کودکم مرا ببخش

کودک یقه لباس مادر را رها نمی‌کند، دست‌های کوچکش را آن‌طور به لباس مادر گره زده که انگار این یقه چروکیده و کثیف همه دارایی‌اش است.…