مرور برچسب

مادر

من مادر 8نوجوان شدم

«ربابه محمدی» فکرش را نمی‌کرد جایزه عکاسی که در 17سالگی از آلمان دریافت کرده، سرنوشت او را برای همیشه عوض می‌کند؛ درباره کارمند…

فرشته در آتش!

همه آمده بودند؛ هر کس که نام اعظم اسابه را شنیده بود. همان زنی که حالا اسمش با فداکاری پیوند خورده است. آمدند تا زن از جان گذشته…