مرور برچسب

مارادونا

روایت کوچ

ترامپ بعد از انتخابات مردم آمریکا قرار است برود به جهنم و طبق آخرین اخبار موثقی که دارم مارادونا رفته بهشت. ما کجاییم؟ منتظر…