مرور برچسب

مترو

واقعیت حادثه مترو

رسانه‌های معاند از همان ابتدای حادثه برای آرمیتا گراوند در پی ایچاد جو روانی منفی و ایجاد ابهام با تولید اخبار و گزارشات مغرضانه…