مرور برچسب

مجلس شورای اسلامی

رنج مردم، رنج ماست

رئیسی با بیان اینکه شرایط کشور حساس اما رو به بهبود است، تصریح کرد: دشمن اقرار می‌کند که با وجود این مجلس و دولت در پیشبرد اهداف…