مرور برچسب

محدودیت های کرونایی

تا مهار شود این طوفان

تعطیلات موثر که می‌تواند بار بیماری را در طغیان موج سوم کاهش دهد، چیزی شبیه تعطیلات نوروز و حتی ماه رمضان است. بهترین حالت، تعطیلی…