مرور برچسب

محدودیت

حکومت شبانه ضد کرونایی

احتمال اعمال محدودیت‌های ساعتی کرونایی مطرح شد؛ طرحی که قرار است از بیستم آبان تا بیستم آذر ممنوعیت‌های ساعتی برای کسب‌و‌کارهای…