مرور برچسب

محرومیت

رنج خشکسالی

خشکسالی‌های پی در پی تنها تشنگی و کم‌آبی را برای مردم سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌های درگیر تنش‌های آبی در بر نداشته؛ فقر،…