مرور برچسب

محرومیت

رنج خشکسالی

خشکسالی‌های پی در پی تنها تشنگی و کم‌آبی را برای مردم سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌های درگیر تنش‌های آبی در بر نداشته؛ فقر،…

لب کارون چه گُل بارون!

فرزند کارون‌اند. محصور میان قعله‌چنعان. نرگس 14 بهار دیده. نسرین منتظر ده‌ساله‌‌شدن است. کودکی‌شان خلاصه شده در پرسه‌زدن با پدر…