مرور برچسب

محسن رضایی

«صیاد» محافظ نداشت

امیر «احمد دادبین» را خیلی‌ها از ویدیویی که او در یک بنگاه معاملات املاک نشسته بود و می‌خواست خانه سازمانی‌اش را پس بدهد و به…