مرور برچسب

محکوم

نجات از زیر تیغ

ماه‌ها و سال‌ها انتظار کشیدند تا تقاص بگیرند. در انتظار پایان قصه بی‌قراری‌های‌شان بودند. نه دل‌شان آرام می‌گرفت، نه از دست…