مرور برچسب

مرغداری

خط مونتاژ مرغ!

10هزار نفری در بازار مرغ مادر فعال‌اند و 3هزار نفر در جوجه‌کشی. در صنعت مرغداری بخشی از بازار سهم وارداتی‌هاست و بخشی به داخلی‌ها…