مرور برچسب

مرگ

رسم مهمان کُش

صدای هلهله و شادی در عرض چند ثانیه به فریادهای تلخ و دردناک تبدیل می‌شود. لباس‌های رنگی، رقص و پایکوبی، سوت و فریادهای خوشحالی در…