مرور برچسب

مرگ

9 خانِ افسردگی!

یک متخصص روان‌پزشکی گفت: خلق افسرده، لذت نبردن از امورات لذت‌بخش زندگی، کاهش تمرکز، احساس بی‌ارزشی، اشتغال فکری در مورد مرگ،…

داغ ناتمام

غم و رنج‌شان هنوز هم تازه است. مثل روزهای اول صدایشان اندوه را فریاد می‌زند. اشک‌هایشان خبر از دلتنگی بی‌پایان می‌دهد. حالا در…

ردِ خون!

جاده‌های کشور  در ۱۰ سال گذشته، جان ۱۰ هزار مسافر نوروزی  را ستانده. عددی بزرگ و غیر قابل باور. ۱۰ هزار تنها یک عدد نیست. تعداد…