مرور برچسب

مرگ

مرگ شاعر مرگ‌اندیش

زوال و تفکر درباره «مرگ» یکی از مؤلفه‌های اصلی شعر اوجی بود. شاید به جهت تأثیری که زندگی بر او گذاشته بود. اطرافیانی نزدیک در…