مرور برچسب

مرگ

حکیمی که رو سفید شد

سال 88 جشنواره علوم‌‌انسانی فارابی به پاس پنجاه سال تألیف و پژوهش بنای تقدیر از او را گذاشت. تقدیری که او تنها با یک نامه به آن…

منزل علامه حکیمی

مگر آن کفش‌ها می‌توانست به غیر از پاهای علامه در پای دیگری باشد؟ و آن عصا جز دستان وصی دکتر شریعتی... و آن ساک دستی رحیل....؟